Przekonania

Przekonania

Przekonania – czym są i jaki mają wpływ na nasze życie?

Przekonania ma każdy z nas, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę mogą one odgrywać w naszej codzienności – podejmowanych przez nas decyzjach, prezentowanych zachowaniach, czy relacjach z innymi. Sprawdźmy więc, czym są przekonania i jak wpływają na nasze funkcjonowanie!

Spis treści:

1. Czym są przekonania?

2. Jak powstają przekonania?

3. Przekonania pozytywne i przekonania negatywne – czym się różnią?

4. Jak przekonania wpływają na nasze życie i jak zmienić negatywne przekonania?

5. Bibliografia.

1. Czym są przekonania?

Wiedząc, że ich obecność dotyczy każdego z nas, warto dowiedzieć się, czym są przekonania. Najprościej mówiąc, to zakorzenione w nas stanowisko wobec danego tematu, osób, zjawisk oraz siebie. Jest to nasza interpretacja rzeczywistości, którą traktujemy jako fakt i oczywistość, jednak często nasze osądy pozostają na nieświadomym poziomie, a więc my nie zdajemy sobie sprawy, że dokonywane przez nas wybory są uwarunkowane treścią przekonań.

2. Jak powstają przekonania?

Przekonania powstają tak naprawdę przez całe nasze życie, jednak często ich pierwotne źródło tkwi w dzieciństwie, gdy obserwujemy świat i zachowanie dorosłych. Bardzo dużą rolę odgrywa sytuacja w domu rodzinnym oraz sposób, w jaki traktowali Cię rodzice, ponieważ na tej podstawie powstają przekonania o sobie, zakorzenione w podświadomości, które w wielu przypadkach, są punktem wyjściowym do tworzenia kolejnych, także już w dorosłym życiu.

Przekonania wyniesione z domu mogą się wzmacniać lub osłabiać, gdy zaczynamy uczęszczać do szkoły, kiedy to nasz światopogląd zderza się z postawą innych dziećmi. Na późniejszych etapach życia to różne okoliczności, sytuacje losowe, relacje z innymi ludźmi, a także życie zawodowe są czynnikiem kształtującym przekonania. Nie bez znaczenia powstaje wpływ kultury i społecznych oczekiwań, determinujące sposób, w jaki myślimy.

3. Przekonania pozytywne i przekonania negatywne – czym się różnią?

Przekonania, które jak już wiemy, często nieświadomie oddziałują na naszą codzienność, mogą wpływać na nią dwojako, w sposób pozytywny lub negatywny. Taki też właśnie obowiązuje podział: na przekonania pozytywne i przekonania negatywne – czym się różnią?

Te pierwsze są dla nas wspierające, wspomagają nasz rozwój i wzmacniają poczucie własnej wartości, prowadząc do realizowania planów. Najprościej mówiąc, pomagają nam wieść harmonijne, spokojne i szczęśliwe życie. Z kolei przekonania negatywne są niesprzyjające, prowadząc nas w miejsca oraz sytuacje, w których nie chcemy się znaleźć.

Należy dodać, że ocena, czy dane przekonanie jest pozytywne, czy negatywne jest kwestią indywidualną, dla każdego z nas co innego może być postrzegane jako wartościowe i dobre, a co innego jako niekorzystne i złe.

Przykładowo, przekonaniem pozytywnym, wspierającym może być: „zasługuję na szacunek i miłość” czy „dam sobie radę z wyzwaniami”. Natomiast negatywnym: „ludzie chcą mnie skrzywdzić” lub „jestem bezużyteczny/a”.

4. Jak przekonania wpływają na nasze życie i jak zmienić negatywne przekonania?

Bez wątpienia przekonania wpływają na nasze życie – kształtując określone postawy, sposób myślenia, emocje i zachowania. Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od rodzaju, te pozytywne i negatywne będą oddziaływały w zupełnie inny sposób.

Przekonania pozytywne pozwalają nam w sposób życzliwy myśleć o sobie i innych, dają poczucie możliwości realizowania swoich celów oraz budują dobre relacje. Te negatywne niestety wręcz odwrotnie, zabierają nam wiarę w siebie i dobre intencje ludzi, nie sprzyjają sukcesom oraz zaburzają rozwój zdrowych interakcji. Pojawia się więc pytanie: „jak zmienić negatywne przekonania?”

Praca z przekonaniami to proces, jednak jak najbardziej możliwy do zrealizowania – wymaga jednak autentycznej chęci i zaangażowania. Co w tym celu warto robić?

Zwiększać samoświadomość – wiedza o istnieniu danych przekonań to pierwszy krok do ich zmodyfikowania. Uważnie analizuj i sprawdzaj, co uważasz na dany temat, czy jakie osądy stoją za decyzjami, które podejmujesz.

Edukować się – warto poszerzać swoją wiedzę na temat przekonań i czerpać informacje z wartościowych książek, poradników lub kursów.

Pozytywny dialog wewnętrzny – staraj się w życzliwy sposób zwracać do siebie w myślach, zachowując taki szacunek, jakiego oczekujesz od innych. Dawaj sobie wsparcie, wyrozumiałość, a nawet komplementy. Dobrze również stosować afirmacje, czyli wzmacniające, pozytywne myśli, gdyż nasz mózg wierzy w to, co mu powtarzamy.

Praktykowanie wdzięczności – dostrzegaj dobre aspekty swojego życia, doceniaj siebie oraz relacje z innymi ludźmi, dzięki czemu ukierunkujesz się na myślenie o pozytywnych rzeczach.

Praca z coachem lub psychoterapeutą – gdy samodzielnie trudno nam dostać się do nieświadomych przekonań, ale jednak niekorzystnie wpływają na nasze życie, warto zaufać specjaliście. Zapewni nam wsparcie w całej drodze i wskaże, jak skutecznie pracować.

A ze swojej strony, serdecznie polecam przygotowane przeze mnie kursy i praktyczne ćwiczenia, stanowiące drogowskaz do odkrywania oraz zmiany przekonań. Znajdziesz je tu: Ćwiczenia praca z przekonaniami

Kurs przekonania

5. Bibliografia.

  • Kurek, Ł. Dualizm przekonan. Przekonania normatywne i nienormatywne.: [dostęp dnia 23.01].
  • Przełęcki, M. (1997). Przekonania jako przedmiot oceny moralnej. Filozofia Nauki, nr 4(20).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *